Teksta izmērs
FL- Svecīšu svētbrīdis Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības namā
Trešdiena, februāris 14, 2018, 01:00pm

Sv. Pētersburgas Latviešu Ev. Lut. Draudzes Kalendārs
Our Savior baznīcas adrese ir 301 – 58th Street S.,  St. Petersburg, FL 33707
Draudzes mācītājs Aivars Pelds,  Draudzes priekšniece Aija Norbergs.

Svētdien, 11. februārī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Trešdien,14. februārī, plkst. 13:00 Biedrības namā Svecīšu svētbrīdis.Mīļi gaidīti visi, it visi!
Svētdien, 18. februārī, plkst. 14:00 Biedrības namā dievkalpojums.
Svētdien, 25. februārī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Piektdien, 2. martā, plkst. 11:00 Biedrības namā draudzes valdes sēde.
Svētdien, 4. martā, plkst. 14:00 Biedrības namā dievkalpojums ar sekojošu draudzes pilnsapulci.
Svētdien, 11. martā, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 18. martā, plkst. 14:00 Biedrības namā dievkalpojums.
 
Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības pasākumu kalendārs.
1705 – 9th Avenue North, St.  Petersburg, FL 33713-7136; Tālrunis: (813) 792-2797
 

Sestdien, 17. februārī, plkst. 18:00 Biedrības namā Sirsniņu balle,
ar grupas “Atkal kopā” koncerta programmu
“100 dziesmas sirdij un Latvijai”,
kā arī muzikāli pārsteigumi, brīnišķīgi gards Mārītes Rubīns cienasts,
balle grupas mūziķu vadībā, ...atkal pārsteigumi!
Neiztiksim arī bez loterijas – būs iespēja izlozēt trīs lieliskus dāvanu grozus.
Tiem, kuri gribēs sirdis sasildīt ar glāzi vīna, par to jāgādā pašiem.
Ieejas ziedojums sākot ar $30.00.
Tā kā vietu skaits zālē ir ierobežots, lūdzu pieteikties iepriekš
pie Daces Kupačas-Hohlovas pa tālruni 727 479 8026.
Sabrauciet, sanāciet, sa-sadancojiet!

Sestdien, 3. martā, plkst. 13:00 Biedrības namā Biedrības pilnsapulce,
kurā notiks valdes vēlēšanas, budžeta pieņemšana un lemšana par Biedrības turpmāko darbību. Katra biedra viedoklis ir ļoti svarīgs. Lūdzam aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanā!
Noslēgumā balstiesīgos cienās ar pankūkām, zafti un desiņām.
Nopietni aicinām visus Biedrības biedrus ierasties!

Pēc sapulces, plkst. 15;00, paredzēta
Biedrības īpašumā esošo gleznu atklāta izsole
ar noteiktu sākuma cenu katrai gleznai, ko iespējams pārsolīt.
Ja sākuma cena nav pārsolīta, gleznu var iegādāties par sākumā noteikto summu. Pircējam jābūt pašam klāt Biedrības namā vai arī jānozīmē pilnvarota persona, kas rīkojas pircēja vārdā. Par iegādāto gleznu nogādāšanu dzīves vietā ir atbildīgs pats pircējs. Ja pirmajā reizē netiks izsolītas visas gleznas, izsole turpināsies. Nākošā izsolīšana notiks 10. martā, pēc Daugavas Vanagu rīkotā Karavīru vakara.
Tuvākā laikā izsūtīsim pa internetu gleznu fotogrāfijas, lai katrs varētu iepazīties ar piedāvājumu.

Otrdien, 6. martā, plkst. 10:00 Biedrības valdes sēde.

Sestdien, 10. martā, plkst. 14:00 Biedrības namā notiks Daugavas Vanagu rīkotā leģionāru un karavīru pēcpusdiena,
kurā atcerēsimies un godāsim mūsu tautas varoņus, dzirdēsim mācītāja A.Pelda priekšlasījumu “Latvija 1918. gadā”, paklausīsimies mūsu “Kanakus”.
Noslēgumā cienasts ar desiņām, sautētiem skābiem kāpostiem.
Visi mīļi gaidīti!
Ieejas ziedojums sākot ar $10.00.


Lasiet vairāk Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības ZIŅĀS

 

Ja apmeklēsiet vai kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu:www.LatviesiAMERIKA.com

Amerikas un Kanādas LATVIEŠU centru, uzņēmumu u.c. pulcēšanās vietu karte uz Google Maps