Teksta izmērs
FL- Our Savior baznīcā dievkalpojums
Svētdiena, oktobris 15, 2017, 02:00pm

Sv. Pētersburgas Latviešu Ev. Lut. Draudzes Kalendārs
Our Savior baznīcas adrese ir 301 – 58th Street S.,  St. Petersburg, FL 33707
Draudzes mācītājs Aivars Pelds,  Draudzes priekšniece Aija Norbergs.


Uzmanību, visiem dievkalpojumu apmeklētājiem!
2017. gadā katrs pirmās svētdienas dievkalpojums notiks Biedrības telpās plkst. 14:00.

Svētdien, 8. oktobrī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 15.oktobrī, plkst. 14:00 Our Savior baznīcā dievkalpojums.
Svētdien, 22. oktobrī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 29. oktobrī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Piektdien, 3. novembrī, plkst. 11:00 Biedrības namā draudzes valdes sēde.
Svētdien, 5. novembrī, plkst. 14:00 Biedrības namā dievkalpojums.
Svētdien, 12. novembrī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.

Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības pasākumu kalendārs.
1705 – 9th Avenue North, St.  Petersburg, FL 33713-7136; Tālrunis: (813) 792-2797

Otrdien, 3. oktobrī, plkst. 19:30 Biedrības valdes sēde.

Sestdien, 14. oktobrī, plkst. 10:00
Daugavas Vanagu apvienības Floridā rīkotais gadskārtējais pikniks.
„War Veterans Memorial Park”, 9600 Bay Pines Blvd. N. nojumē Nr. 4.
Ieejas vārti parkā pie 94th Street N.
Līdzi jāņem priecīgs prāts un groziņi kopīgam azaidam.  
Par ceptām desiņām, sutinātiem skābiem kāpostiem un vēsu dzērienu gādās vanadzes un vanagi.

Sestdien, 4. novembrī, plkst. 16:00 šīs sezonas atklāšanas sarīkojums Latviešu biedrības namā: jaunums – Rudens cepuru balle!
Visi vakara viesi tiek lūgti ierasties cepurēs ar krāšņiem rudenīgiem rotājumiem.  
Neskatoties uz to, ka mūsu izcilā saimniece Mārīte Rubīns mielastam klās auksto galdu, visām citām saimniecēm būs iespēja piedalīties īpašā konkursā – “Rudens gardākais ēdiens” un rādīt savas prasmes cepšanā un vārīšanā.  
Sāciet gatavoties šim konkursam!
Par rudenīgām izdarībām visa vakara garumā gādās Daču duets – Hohlova un Nebāre, par deju mūziku un dziedāšanu rūpēsies maestro Ilmārs Dzenis, iespējams, ar palīgiem.
Būs arī iespēja laimēt trīs lieliskus dāvanu grozus!
Ieejas ziedojums sākot ar $ 20.00.

Otrdien, 7. novembrī, plkst. 10:00  Biedrības valdes sēde.

Sestdien, 11. novembrī, plkst. 14:00 Biedrības namā Lāčplēša dienai veltīts pasākums,
ko rīko Daugavas Vanagi.  
Tiks rādīta videofilma par Kursas vidusskolas izlaiduma programmu.
Kafija un cepumi.  Visi laipni aicināti!  Ieejas ziedojums sākot ar $5.00

Sestdien, 18. novembrī, plkst. 12:00 Biedrības namā Latvijas Valsts dibināšanas 99. gadadienai veltīts svinīgs pasākums – Pieci stāsti par Latviju.
Stāsti mīsies ar muzikāliem priekšnesumiem, kurus sniegs Kanaku ansamblis, Vladimirs Hohlovs un Aleksandra Rituma.
Pēc svinīgās daļas uz Latvijas panākumiem un veiksmi varēs iedzert pa glāzei vīna un baudīt mūsu saimnieču ceptos kliņģerus.
Visi, kas vēlēsies turpināt svinēt Latvijas Dzimšanas dienu, kā arī tie, kam nebija iespējas piedalīties svinīgajā pasākumā, tiek aicināti šai pašā dienā,
18. novembrī, plkst. 16:00 uz Fort De Soto parka nojumi Nr. 15, uz brīvdabas pasākumu: Mīlestība mūsu Latvijai.
Kopējam mielastam līdzi jāņem groziņi, katram pašam jārūpējas par atspirdzinošiem dzērieniem.  
Paredzēta arī savstarpēja apdāvināšanās ar latviskām (arī pašdarinātām) dāvaniņām.  Neaizmirstiet tādas sagādāt!
Lai būtu ērti pavadīt vakaru parkā, katram jāņem līdzi plūdmales krēsls.
Brīvdabas pasākums ir bez maksas, bet jāatceras, ka par iebraukšanu parkā jāmaksā $ 5.00 par katru mašīnu.
Ja kādam būtu sarežģījumi ar nokļūšanu parkā, pēc palīdzības var griezties pie sarīkojumu vadītājas Daces Hohlovas – tālrunis 727 479 8026, kura mēģinās izkārtot transporta jautājumus.
Lai mums visiem jauki svētki!

Sestdien, 16. decembrī gatavosimies Ziemassvētku eglītes sarīkojumam.
Vairāk informācijas nākošā “Ziņu” izlaidumā.


Lasiet vairāk Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības ZIŅĀS

 

Ja apmeklēsiet vai kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu:www.LatviesiAMERIKA.com

Amerikas un Kanādas LATVIEŠU centru, uzņēmumu u.c. pulcēšanās vietu karte uz Google Maps